Văn hóa Hồng Phúc

  • Tinh thần Trách Nhiệm - Trung thực - Chủ động
  • Tất cả nhân viên luôn được Tôn trọng - Lắng nghe - Chia sẻ
  • Tại Hồng Phúc, chúng tôi là một gia đình, luôn đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao cho tất cả nhân viên.
  • Luôn tạo điều kiện, góp phần vào việc đầu tư chất xám, nâng cao trình độ kỹ thuật và chất lượng nhân sự.

Cơ hội việc làm

Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
Nhân viên Kế toán thanh toán 1 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 30/11/2021
Nhân viên kd 5 Tp. Hồ Chí Minh 30/11/2021
Nhân viên IT 1 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 30/11/2021
Tài xế giao hàng nước uống 2 Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 30/11/2021
Phụ xế giao hàng nước uống 2 Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 30/11/2021
Nhân viên Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Nhân viên kế toán kho 2 Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 30/06/2022
Nhân viên kế toán tổng hợp 1 30/06/2022
Nhân viên kinh doanh 3 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 30/06/2022
Nhân viên Telesale 3 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 30/06/2022
Nhân viên điêu khắc băng đăng 1 Tp. Hồ Chí Minh 31/08/2022
Nhân viên phụ xế xe tải 5 Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 30/09/2022
Nước Đá Hồng Phúc giao trực tiếp bằng Xe Tải và Không có Đại lý, tìm hiểu thêm
Gọi ngay