Login

Register

Login

Register

Đá Bốn

Đá bốn được sử dụng nhiều để pha trà đá, vì đá bốn cũng lâu tan, nhưng lại có kích thước nhỏ.

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Đá Bốn cũng thuộc loại lâu tan, nhưng được sử dụng trong các ly có kích thước trung bình, thường được sử dụng nhiều trong trà đá.