1900 5555 25

Đặt hàng

[wcplpro categories_exc=”25″ wcplid=”59b0c8bade89d”]

*Quý khách lưu ý :

  • Ngày nhận đơn đặt hàng trong tuần : thứ 2 đến thứ 7
  • Thời gia nhận đơn hàng mỗi ngày :
    • Trước 10h cho chuyến chiều cùng ngày
    • Trước 16h cho chuyến sáng ngày hôm sau

*Ngày chủ nhật Hồng Phúc không nhận đơn hàng
Để đặt hàng cho ngày chủ nhật và thứ 2 tiếp theo.Quý khách vui lòng gởi đơn hàng chậm nhất trước 16h ngày thứ 7.